Herunder på situationsplanen kan du få en fornemmelse af, hvordan området kommer til at se ud og hvordan numrene fordeler sig.

Rækkehusene vil figurere under boligudlejning efterhånden som de bliver færdig og er klar til til deres nye lejere.