Pressemeddelse, 29. marts 2017

 

Dansk ejendomskoncern tjener mere en 100 mio. kroner i 2016:

Bach Gruppen har fortsat vind i sejlene

 

Det Viborg baserede selskab Bach Gruppen A/S har realiseret et overskud før skat på 109 mio. kroner i 2016. Medarbejderstaben er vokset til 301 ansatte og soliditeten har passeret 25 procent. De positive tal samt netop realiserede salg i udviklingsprojektet, Bryggens Bastion på Islands Brygge i København, samt i Bølgen i Vejle, giver grund til optimisme omkring de fremtidige resultater.

 

”Bach Gruppen har i 2016 haft fokus på at optimere og konsolidere den eksisterende ejendomsportefølje, og det har givet et yderst tilfredsstillende resultat. Vi har nået vore soliditetsmål og vi følger vores 5 års plan fra efteråret 2014 tæt – en plan der blandt andet går ud på at færdigudvikle de projekter, som vi har investeret i før og under finanskrisen”, siger Palle Buhl Jørgensen, direktør i Bach Gruppen A/S. Han fortsætter:

 

“Blandt de væsentligste skridt på vejen til at realisere planen er et salg til svenske Heimstaden af ca. 30.000 m2 boligareal på Islands Brygge, for 1,2 mia. kroner. Et andet væsentligt skridt er færdiggørelsen af Bølgen i Vejle – et eksklusivt boligbyggeri, der ligger ud til Vejle Fjord. Koncernen er her i gang med at opføre de sidste 3 bølger, og i Bølge 3, som er den eneste, der p.t. er udbudt til salg, er der allerede solgt 16 ud af de 20 udbudte lejligheder. Der er også forespørgsler på lejlighederne i Bølge 4, som kommer til salg i nær fremtid”. 

 

Derudover har den fortsatte udvikling af logistikcentret, HI Park i Herning bidraget meget positivt til resultatet.  

 

Palle Buhl Jørgensen har fra Bach Gruppens hovedsæde i Viborg sammen med Finn Bach og direktør Lene Christensen udgjort koncernens ledelse gennem de seneste ca.

tyve år. I Bach Gruppen København har Anders Bo Bach været direktør i syv år.

 

Gunstig befolkningsudvikling

Den positive udvikling i projekter som Bryggens Bastion og Bølgen giver grund til optimisme med hensyn til koncernens fremtidige udvikling - en optimisme, der ifølge Palle Buhl Jørgensen understøttes af den positive befolkningsudvikling i de byer, hvor Bach Gruppen primært er til stede:  

 

”Størstedelen af vores ejendomme ligger i Vejle, Herning, Viborg og København – tre byer som i de seneste 10 år har haft en stor befolkningstilvækst. Viborg har endda haft den højeste vækst blandt alle landets provinskommuner. Og befolkningsvæksten forventes at fortsætte de næste 10 år. Desuden har placeringen af Apples hovedsæde i Viborg allerede nu resulteret i større efterspørgsel på boliger”, fortæller Palle Buhl Jørgensen.   

 

 

Prisbelønnet arkitektur og ambitiøs byudvikling

Bach Gruppen har gennem mange år opført byggerier i alle kategorier og prisklasser. I de seneste år har man været involveret i flere arkitektoniske prestigebyggerier og ambitiøs byudvikling. Bølgen i Vejle er således tegnet af Henning Larsen Architects og byggeriet har modtaget flere priser. I København er masterplanen for Bryggens Bastion udarbejdet i et samarbejde mellem tegnestuerne Arkitema Architects,

Tredje Natur og Polyform. De første bygninger er tegnet af Arkitema Architects og Entasis. Bryggens Bastion er Bach Gruppens største nybyggeri i hovedstaden og ligger på Islands Brygge ved Metroen, med blot 3 minutters kørsel til Kongens Nytorv. Masterplanen omfatter samlet 125.000 m2 med op til 75 procent boligareal, svarende til ca. 1.000 boliger. De resterende 25 procent erhverv vil fordele sig på detailhandel samt mulighed for hotel, café, kontor, serviceerhverv, daginstitutioner og kulturfaciliteter.  

 

“Interessen for Bryggens Bastion har været overvældende, ikke mindst efter vores salg af den første etape til Heimstaden for 1,2 milliarder kroner i februar 2017. Vi arbejder nu med planlægningen af næste etape, herunder muligheden for etablering af et hotel i projektet” fortæller Anders Bo Bach, direktør for Bach Gruppen København A/S.

 

Sidste år, i regnskabsåret 2015, havde Bach Gruppen det bedste årsregnskab i virksomhedens historie nogensinde med et resultat før skat på 121 millioner kroner. “Udover en række andre givtige aktiviteter, valgte vi i 2015 at sælge en række ejendomme i København - ejendomme som blev købt til attraktive priser i kølvandet på finanskrisen og som vi fik solgt med fornuftige avancer. Det var med til at skabe et historisk godt årsregnskab og salget af disse ejendomme gav ekstra vind i sejlene med hensyn til at gennemføre vores 5 års plan”, siger Anders Bo Bach. 

 

Fakta

 

Om Bach Gruppen A/S:

 

      Bach Gruppen A/S er grundlagt af viborgenseren Finn Bach i 1965 med hovedsæde i Viborg og kontorer i København og Vejle. Bach Gruppen A/S ejes af Finn Bach og en række ledende medarbejdere.

      Bach Gruppen ejer 236 ejendomme med i alt 553.379 m2 til rådighed for udlejning.

      Bach Gruppen har ca. 60 underselskaber, helt eller delvist ejede, og der opereres bredt inden for ejendomssektoren med udlejning, køb og salg af ejendomme samt byggeri af domiciler, lagerhoteller og boligejendomme.

 

 

 

 

      Eftersom Bach Gruppen selv bygger, rummer porteføljen også en række virksomheder inde for transport, byggematerialer og råstoffer – ligesom koncernen gennem årene har oparbejdet en portefølje med forskellige andre aktiviteter, herunder Randers Reb. Gruppens primære forretningsområde er dog investering og udvikling af investeringsejendomme med deraf følgende bolig- og erhvervsudlejning.

 

Om udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold jf. årsregnskabet for

2016

 

      Med en omsætning på 641 mio. kroner i 2016 mod 571 mio. kroner i 2015

(vækst på 12 procent) er der i 2016 realiseret et resultat før skat i 2016 på

109 mio. kroner mod 121 mio. kroner i 2015

      Resultatet efter skat er på 82 mio. kroner mod 107 mio. kroner i 2015

      Forrentning af primo egenkapitalen udgør 7,7 procent efter skat

      I 2016 har der fortsat været fokus på optimering og konsolidering af den eksisterende ejendomsportefølje, ligesom der har været stor fokus på udvikling af den store grund på Islands Brygge, kendt under navnet Bryggens Bastion. Med undtagelse af segmentet råstofudvinding har alle segmenter udviklet sig tilfredsstillende/som forventet i 2016.

      Resultatet for 2016 anses af ledelsen som tilfredsstillende, og skal ses i lyset af 2015, som var koncernens historisk bedste resultat. Den fortsatte fokus på sunde, traditionelle og enkle dyder kombineret med stor flid sikrer således en fortsat samlet positiv udvikling i koncernen

 

Om Bryggens Bastion i København / Islands Brygge:

 

      Projektet ligger omkranset af Njalsgade, Ørestads Boulevard og Amagerfælledvej, overfor København Universitet – Søndre Campus. 

      Bach Gruppen har arbejdet med projektet i flere år og opnåede i januar 2016 en lokalplan, som giver mulighed for opførsel af 125.000 kvm, heraf op til 75% boliger.

      Projektet kommer til at består af otte karréer og to slanke tårne med hhv. 23 og 30 etager (86 og 99 meter).

      Hver karré udformes med varierende højder fra 3-4 etager ind mod områdets grønne parkstrøg til 8 etagers højde mod Njalsgade og mod nord.

      Boligerne vil blive opført med forskellige typologier fra rækkehuse eller byhuse til lejligheder og tagboliger.

      ”Bryggens Bastion” er et moderne sammensat navn, der bygger videre på stedets historiske militæranlæg Faste Batteri, der knytter sig tæt til bryggens islandske historie, og som viderefører de klassiske bastioner på Christianshavn.

 

 

 

Om Bølgen i Vejle: 

      Bølgen i Vejle ligger med en attraktiv placering lige ned til Vejle Fjord, og bebyggelsen er blevet symbol og vartegn for Vejle Kommune.

      Tegnet af Henning Larsen Architects og opført i 2009 – til at begynde med blev to ud af fem planlagte bølger opført og realiseringen af de øvrige tre bølger er i fuld gang. 

      I 2010 vandt Bølgen og Henning Larsen Architects den prestigefyldte arkitekturpris LEAF Awards som årets boligbyggeri i kategorien ’multiple occupancy’. Prisen uddeles af sammenslutningen af europæiske arkitekter.

 

For yderligere information om Bach Gruppen A/S vedr. 2016 årsregnskabet og koncernen i øvrigt: Palle Buhl Jørgensen, direktør, Bach Gruppen A/S. Tlf. 28 99 87

00. E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

For yderligere information om Bach Gruppen København A/S og Bryggens Bastion: Anders Bo Bach, direktør, Bach Gruppen København A/S. Tlf. 40 55 59 54. E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Foto tekst: 

 

Bølgen i Vejle. Bach Gruppen har netop påbegyndt opførsel af yderligere tre bølger. Byggeriet er tegnet Henning Larsen Architects og de førte to bølger har allerede modtaget flere priser og opnået status som vartegn for Vejle. Kreditering: PR foto / Bach Gruppen A/S 

 

Link til artiklen på Viborg Stift Folkeblad