Pressemeddelelse, Bach Gruppen 10. februar 2017


De første 30.000 kvm af det 125.000 kvm store projekt på Njalsgade ved Islands Brygge metrostation i København, er netop solgt. Realiseringen af Bach Gruppens ambitiøse projekt ’Bryggens Bastion’, med nøgleordene grønt og centralt bymiljø og arkitektonisk kvalitet, er dermed kickstartet.


Svenske Heimstaden AB investerer i Bryggens Bastion, og erhverver dermed tre bygninger i projektets østlige ende, til opførsel i de kommende år. Samlet er der tale om 30.000 kvm, fordelt på 265 boliger og ca. 2.500 kvm erhverv - to karréejendomme og et tårn på 86 meters højde. Sælger er Bach Gruppen A/S og transaktionsværdien udgør ca. kr. 1,2 mia.


Bryggens Bastion kommer til at indeholde grønne friarealer med parkstrøg og cykelruter, en vandplads med funktion som klimasikring og indbyggede cykelelevatorer. Masterplanen omfatter samlet 125.000 kvm med op til 75% boligareal, svarende til ca. 1.000 boliger. De resterende 25% erhverv vil fordele sig på detailhandel på Njalsgade og Amagerfælledvej samt mulighed for hotel, café, kontor, serviceerhverv, daginstitutioner og kulturfaciliteter.


Byggeriet påbegyndes straks
"Vi investerer i vores første nybyggeri i København på en attraktiv central beliggenhed på Islands Brygge, kun 5 minutters cykelafstand fra centrum. Området Bryggen Bastion bliver et attraktivt boligområde med sin nærhed til universitetet og byens liv. Byggeriet påbegyndes straks og leveres i tre etaper mellem 2018 og 2021. Vi ser frem til et tæt samarbejde med Bach Gruppen i udviklingen af København”, siger Magnus Nordholm, viceadm. direktør hos Heimstaden.


Midt i byen
Den centrale placering på Islands Brygge kalder på gåture og ikke mindst en aktiv cykelkultur, som også er tænkt ind i projektet. Bilerne parkeres under terræn og Island Brygge Metrostation er få skridt væk med kun 3 minutters køretid til Kongens Nytorv.


Bro til et stykke dansk militærhistorie
”At Heimstaden vælger at investere i Bryggens Bastion, ser vi i Bach Gruppen som en anerkendelse og et skulderklap. Sammen med dygtige arkitekter og landskabsarkitekter, giver vi nu liv til det historiske område, som i dag ligger øde hen. Det vil vi gøre med spændende bygninger i harmoni med nytænkende grønne og funktionelle løsninger, hvor der er plads til moderne fællesskaber midt i byen”, siger Anders Bo Bach fra Bach Gruppen A/S, der er ejere og udviklere af Bryggens Bastion. Han fortsætter:


”Bryggens Bastion bygger samtidig bro til nabogrunden Faste Batteri – et fredet militært fortidsminde med rødder helt tilbage til 1765. Anlægget bliver forskønnet som bypark og områdets historie vil blive bedre formidlet”.

Får sit eget vartegn
I skala og materialevalg tilpasser bygningerne i Bryggens Bastion sig den omkringliggende historiske bydel på Bryggen og nyfortolker den klassiske københavnske karré med i alt otte begrønnede karrébygninger.
Bryggens Bastion bliver derudover karakteriseret ved 2 markante højhusbyggerier, der er placeret ved bebyggelsens to vigtige byrum – ved fortidsmindet og ved afslutningen af Emil Holms Kanal. Højhusene vil, sammen med det karakterfulde grønne parkstrøg, tegne projektets identitet. Her bydes offentligheden indenfor i det bilfrie grønne strøg, der udgør en manglende brik i Københavns grønne cykelsti-net.


Rådgivere
Masterplanen for området er udarbejdet i et samarbejde mellem tegnestuerne Arkitema Architects, Tredje Natur og Polyform. De første bygninger er tegnet af Arkitema Architects og Entasis.


I forbindelse med transaktionen har Catella Corporate Finance og Plesner rådgivet sælger. Gorrissen Federspiel har rådgivet køber.


For yderligere information om Bryggens Bastion:
Anders Bo Bach, Bach Gruppen A/S. Tlf. 40 55 59 54.


For yderligere information om Heimstaden:
Magnus Nordholm, Heimstaden AB. Tlf. +46 705 29 31 44


FAKTA


Bryggens Bastion i korthed

 • Projektet ligger omkranset af Njalsgade, Ørestads Boulevard og Amagerfælledvej, overfor København Universitet – Søndre Campus.
 • Bach Gruppen har arbejdet med projektet i flere år og opnåede i januar 2016 en lokalplan, som giver mulighed for opførsel af 125.000 kvm, heraf op til 75% boliger.
 • Projektet kommer til at består af otte karréer og to slanke tårne med hhv. 23 og 30 etager (86 og 99 meter).
 • Hver karré udformes med varierende højder fra 3-4 etager ind mod områdets grønne parkstrøg til 8 etagers højde mod Njalsgade og mod nord.
 • Boligerne vil blive opført med forskellige typologier fra rækkehuse eller byhuse til lejligheder og tagboliger.


Bag om navnet, Bryggens Bastion

 • Bryggens Bastion er et moderne sammensat navn, der bygger videre på stedets historiske militæranlæg Faste Batteri, der knytter sig tæt til bryggens islandske historie, og som viderefører de klassiske bastioner på Christianshavn.
 • Området omkring Faste Batteri har gennem tiderne været kendetegnet af nytænkning midt i byens udvikling med nye historiske funktioner – fra engang et militært øvelsesområde til senere at være post- og televærksteder.
 • Nabogrunden Faste Batteri var historisk et militært øvelsesområde og skydebane, hvor kongens soldater kunne øve sig i at skyde fra et øvelsesanlæg og træne kunsten at indtage og forsvare en bastion – et fremskudt forsvarsværn.


Bag om Faste Batteri

 • Faste Batteri er nabogrund til Bryggens Bastion og er et fredet fortidsminde.
 • Installationen blev bygget i 1765-1770 som øvelsesanlæg for forsvaret. Anlægget blev nedlagt i 1947, og kun en smule af volden og kanalen blev tilbage.
 • En del af fortidsmindets oprindelige beplantning bliver i forbindelse med opbygningen af Bryggens Bastion reetableret med rækker af træer for at tilføre et historisk lag og gøre fælleden mere indbydende til ophold med læ og skygge.
 • Volden mod Njalsgade bliver også reetableret, så den bliver et besøg værd – især med genplaceringen af fem historiske kanoner. Placering af kanoner vil foregå i samarbejde med Københavns Bymuseum og Ny Tøjhusmuseet.


Fakta om Heimstaden

 • Heimstaden etablerer, administrerer, udvikler og ejer, alene eller sammen med andre investorer, boliger og har ca. 19.800 lejligheder i vækstregioner i Sverige og Danmark.
 • Heimstaden tilbyder sine lejere tryg og bekvem beboelse og tilbyder medinvestorer et professionelt investeringsprodukt med et attraktivt risikojusterede afkast.
 • Virksomheden blev grundlagt i 1998 og har siden 2005 været ejet, hovedsageligt af det norske selskab Fredensborg AS, som er Norges største private boligejendomsselskab.


Fakta om Bach Gruppen

 • Bach Gruppen A/S er grundlagt af Finn Bach i 1965 med hovedsæde i Viborg og kontor i København.
 • Bach Gruppen har ca. 60 underselskaber, helt eller delvist ejede, og der opereres bredt inden for ejendomssektoren med udlejning, køb og salg af ejendomme samt byggeri af domiciler, lagerhoteller og boligejendomme. Desuden har koncernen produktion og salg inden for råstof- og betonvareindustrien.
 • Bach Gruppen havde i 2015 et overskud på kr. 104 mio. efter skat og forøgede dermed sin egenkapital til kr. 1,075 mia.