Batteriet på Amager ved Njalsgade - et større erhvervs- og boligbyggeri, som er tegnet af Arkitema Architects arkitekter med hjælp af TREDJE NATUR og Entasis. Grunden er på godt 7 hektar og omfatter ekstensivt udnyttede arealer samt det fredede fortidsminde Faste Batteri. Projektet har et etageareal på ca. 125.000 m2 og rummer boliger, serviceerhverv, herunder hotel og butikker, daginstitutioner samt kulturelle formål. Bebyggelsen består af 9 bygninger i højder, der varierer fra 36 til ca. 86 meter. Såvel bygningerne som arealerne mellem bygningerne er terrasserede.

For yderlige oplysninger besøg http://arkitema.com/da/projekter/bolig/faste-batteri.

http://www.dagensbyggeri.dk/artikel/93858-bryggens-bastion-tager-form