GH Mørtel A/S, som er ejet af Bach Gruppen, beliggende i Avedøre og Haslev leverer mørtelprodukter og tørbeton til den danske byggebranche.

For yderligere oplysninger besøg www.gh-mortel.dk ...